next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Skládka na Chrášťanském vrchu

Letiště Ruzyně

Česká správa letišť, s. p., zpracovala, jako každoročně, Zprávu o životním prostředí letiště Praha - Ruzyně, která obsahuje souhrnný stav životního prostředí po jednotlivých oblastech za rok 2001.

Celá zpráva má 20 stran, pro představu vám předkládám alespoň pár údajů, které mi přijdou nejzajímavější.

Celý areál letiště má rozlohu 950 ha.

V roce 2001 bylo přepraveno 6, 1 milionu leteckých cestujících (s tranzitem). V roce 2005 má být dokončen Terminál sever 2, který zvýší kapacitu letiště na 9, 7 milionů cestujících za rok.

Podle statistiky pohybů (startů a přistání) bylo v roce 2001 uskutečněno 97 519 letů. Když toto číslo vydělíme počtem hodin za celý rok, dojdeme k výsledku jedenáct letů za hodinu.

Za rok 2001 bylo spotřebováno 194 339 m$^{3}$ leteckého petroleje.

Při zimní údržbě ploch bylo spotřebováno: 4 tuny močoviny, 879 tun acetátů, 98 tun soli a 121 m$^{3}$ odmrazovací kapaliny na letadla.

Produkce odpadů v roce 2001:

kaly z čistíren - 469 tun

uliční smetky - 124 tun

nebezpečné odpady - 330 tun

ostatní odpady - 1094 tun

Z toho předáno k recyklaci:

sklo - 32 tun

kov - 13 tun

papír - 44 tun

plasty - 2 tuny

Spotřeba pitné vody v roce 2001 činila 463 657 m$^{3}$.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Skládka na Chrášťanském vrchu
2006-10-06