next up previous
Next: Letiště Ruzyně Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

Skládka na Chrášťanském vrchu + malý test

V minulém čísle Chýnovin jsem vás informovala o přepadové kontrole referátu životního prostředí Okr. úřadu Prahy západ. Tou referát reagoval na stížnost O.S. Arbor na pokračující zavážení skládky na Chrášťanském vrchu. Stížnost putovala také na Českou inspekci životního prostředí, která na skládce také vykonala kontrolu, ale až po uzávěrce minulého čísla. Tento úřad zajímají skládky hlavně z hlediska závadnosti ukládaných odpadů. Nějaké závady byly na místě shledány a byl sepsán protokol. Ale protože se pracovníci inspekce rozhodli prozkoumat celou záležitost důkladněji a věc je stále ještě v šetření, nemohu vás zatím informovat o žádných závěrech nebo rozhodnutích. Ty vám doufám budu moci předložit v zimních Chýnovinách.

Ve věci rozhodnutí Stavebního úřadu v Hostivici o nařízení realizace projektu ozelenění firmě D+F také zatím nedošlo k žádné změně. Rozhodnutí stále ještě nenabylo platnosti (viz minulé číslo Chýnovin), takže na skládce by měl správně být klid. Zkuste si tipnout, jestli je (A), nebo není (B). Samozřejmě, že B je správně.

Světla Truksová2006-10-06