next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1938

V pondělí 24. ledna ráno před šestou hodinou vypukl požár stodoly Frant. Staňka, rolníka, čís. 30. K požáru přichvátal sbor dobrovolných hasičů z Chýně, Chrášťan, Hostivice a z Litovic, spojenému úsilí se podařilo, že požár nezachvátil více. Stodola vyhořela se vší slámou, senem, mlátičkou a mlýnkem. Po několik dnech přiznala se k požáru služebná. Soudem v Praze dne 6. května za zločin žhářství odsouzena k těžkému žaláři 12 roků, čtvrtletně s postem, tmavou komorou v den zločinu.

K pravidelnému odvodu dne 19. dubna šlo 7 branců a z nich způsobilými k činné službě uznáni Josef Jerman, syn rolníka, František Kamarýt, dělník.

Při volbě do obecního zastupitelstva dne 12. června dostala komunistická strana 76 hlasů a 3 mandáty; národně sociální strana 86 hlasů a 4 mandáty; národní sjednocení 25 hlasů a 1 mandát; živnostenská strana 27 hlasů a 1 mandát; republikánská strana 130 hlasů a 5 mandátů. V ustavující schůzi zvolen starostou Stanislav Míšek, truhlář, za stranu národ. socialistickou, náměstkem V. Procházka, rolník, členy obec. rady V. Kočvara, zámečník, J. Rajtora, obchodník, V. Rys, zedník.

Na škole vyučovali tito učitelé: v první třídě vyučoval Karel Šmejkal, řídící učitel, ve druhé třídě Josef Lundák, učitel.

Dne 24. září byla vyhlášena všeobecná mobilizace všech občanů branců do 40ti let. Mimo uvedené musela se dostavit na Kladno všechna motorová vozidla i koňská spřežení. Mimo to byl vydán zákaz všech shromáždění s platností na tři měsíce, rovněž i zatemnění oken bylo nařízeno dodržovat, podobně omezení osobní dopravy na dráze a jiné. Poblíž naší obce bylo rozestaveno vojenské letiště u Litovic. V měsíci listopadu byla ustavena nová vláda. Prezidentem byl zvolen dr. Hácha. Předsedou vlády byl zvolen p. Beran. Nařízena likvidace politických stran a zastavena činnost komunistické strany. V obci se konala sbírka pro uprchlíky z pohraničí. Veškeré dary byly odvezeny do okresního města Kladna.

Vybrala:Milada Šťastná


next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce
2006-10-06