next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN3_02 Previous: CHYN3_02

Úvod

Jak už jsem v minulém úvodu napsal, Chýnoviny zřejmě koncem roku skončí. Stále však je tu naděje (která prý umírá poslední), že se najde někdo, kdo by byl ochoten v tomto díle pokračovat. Nezbývá již mnoho času, a tak pokud by někdo chtěl tyto obecní noviny dále vydávat, nemeškejte a ozvěte se mi na telefon 311 679 795, pokusíme se něco vymyslet.

Zároveň považuji za nutné vám sdělit, že kandiduji v podzimních komunálních volbách do zastupitelstva obce Chýně, a to na kandidátce Sdružení ODS a nezávislých kandidátů. Zpočátku jsem sice účast v místní politice odmítal, ale postupem času (hlavně díky Chýnovinám) jsem se více seznamoval s problémy obce a to mne nakonec přivedlo ke změně názoru. Nyní se chci pokusit místo psaní udělat i něco doopravdy.

Zatím vám tedy, stále jako vydavatel, přeji hezký začátek podzimu a určitě přijďte k volbám, neboť jak se píše v inzerátu na poslední straně - kdo a kam povede Chýni následující čtyři roky, záleží nyní právě na vás.

Ondřej Jelínek2006-10-06