next up previous
Next: Pozemkové úpravy Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Starosta obce odpovídá

1. Co je nového s výstavbou průmyslové zóny, která by měla vzniknout na 70ti hektarech severně od obce Rudná?

S navrženou novou průmyslovou zónou v Rudné vydala obec Chýně nesouhlasné stanovisko a od té doby nedošlo zatím k dalšímu jednání.

2. Kdy bude proveden sběr nebezpečného odpadu v naší obci?

Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v listopadu.

3. Hradí nějakým způsobem o.p.s. Strahovský rybník zapůjčení obecní techniky (např. traktůrek), pokud ji využívá na údržbu okolí Strahovského rybníka?

Obecní zastupitelstvo schválilo možnost zapůjčování malé zemědělské techniky o.p.s. Strahovský rybník bez poplatku. O.p.s. hradí pohonné hmoty. V současné době je využívání obecní techniky minimální, neboť o.p.s. již vlastní svou techniku a využívá hlavně techniku svých členů.

Ondřej Jelínek František Fingerhut2006-10-06