next up previous
Next: About this document ... Up: CHYN3_01 Previous: 14. 9. 1937

InzerceVyučuji hru na klavír a hudební nauku. Bližší informace na adrese: Marie Spoustová, Potoční 74, 253 01 Hostivice, tel. 02/2098 0394.
Koupím pojízdné skládací kolo Eska za cenu 500 až 1000 Kč dle stavu. Ondřej Jelínek, tel. 0311/679 795.

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy na začátku nového ročního období. Evidenční číslo MK ČR E 12562. Vydává Ondřej Jelínek - Nakladatelství Hledající, 1. máje 79, Chýně, 253 01 Hostivice, IČO: 12609587, tel.: 0311/679795, e-mail: noviny@hledajici.cz, fax: 02/7174 1615. Toto číslo připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni 23. 9. 2001 nákladem 230 ks.Pohlednice z 30. let minulého století (článek na str. 2).

Legionář J. Syrový (vpravo) s legionáři Švecem a Šidlíkem
ve zborovských zákopech nedlouho před ztrátou svého oka

Dožínky v Chýni, rok 1929 (?), dvůr u Jahodů.

30. 6. 2001, cyklistický závod. Foto Ján Rečo.

Andrea Benzoni2006-10-06