next up previous
Next: Inzerce Up: Krátké zprávy Previous: Blahopřání

14. 9. 1937

Zemřel prezident Osvoboditel T. G. Masaryk.2006-10-06