next up previous
Next: 14. 9. 1937 Up: Krátké zprávy Previous: Zemědělská půda

Blahopřání

V říjnu oslaví manželé Zemanovi 35. výročí svatby. Všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky a spokojenosti přejí Libor, Jarka, Jirka a Jiřík.2006-10-06