next up previous
Next: Blahopřání Up: Krátké zprávy Previous: Nový přednosta

Zemědělská půda

Pozemkový úřad Okresního úřadu Praha-západ oznamuje, že v katastrálním území Chýně bude provedeno upřesnění zatřídění zemědělské půdy do bonitované půdně ekologické jednotky terénním průzkumem. Návrhy změn budou uloženy k nahlédnutí na obecním úřadě.

Světla Truksová


2006-10-06