next up previous
Next: Nový přednosta Up: Krátké zprávy Previous: Jednosměrka

Evidence vozidel

Okresní úřad Praha-západ - referát dopravy a silničního hospodářství oznamuje, že od 6. 9. 2001 bude změna úředních hodin v oddělení evidence motorových vozidel:

pondělí 8.00 - 17.00
středa 8.00 - 17.00
čtvrtek 8.00 - 12.00.

Světla Truksová2006-10-06