next up previous
Next: Evidence vozidel Up: Krátké zprávy Previous: Co vám v Chýni nejvíce

Jednosměrka

Nejpozději do konce října bude zjednosměrněna část ulice Na radosti (tato ulice spojuje Chrášťany se Zličínem). Jedná se o úsek vymezený ulicemi Hrozenkovská - Řevnická, kterým bude možné projíždět už pouze ve směru z centra (autobusy MHD zde budou mít výjimku).

Toto opatření je způsobeno stále rostoucím dopravním zatížením. Navíc se v této lokalitě započalo s výstavbou nového obchodně zábavního komplexu s multikinem, který by měl do dvou let vyrůst na ploše západně od metra Zličín. Zjednosměrnění části výše zmíněné ulice se dá považovat i za jakési preventivní opatření - návštěvníci nákupních center, a to jak současných, tak budoucích, budou nuceni pro návrat do města používat rozvadovskou spojku.

Ondřej Jelínek2006-10-06