next up previous
Next: Nezapomínáme? Up: O historii obce a Previous: Rok 1781 - 1848

Historické stavby okresu

Na obrázku vidíte kostel sv. Martina a Prokopa, jedná se o románskou rotundu rozšířenou o loď. Název obce, kde se tato stavba nachází, ukrývá tajenka.  1. Příjmení nejmladšího zastupitele obce Chýně.

  2. Název firmy, která pomohla při obnovení volejbalového hřiště.

  3. Chýňský sochař.

  4. Od Rudné se k nám zavádí v trubkách ...

  5. Povlak na vlhkých zdech.

  6. Usazená hornina (podloží Chýně).2006-10-06