next up previous
Next: Chýňský triatlon - 6. Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Hurá na volejbal!

Cyklistický závod

Vážení občané, byli jsme požádáni redakční radou Chýnovin o krátkou zprávu z cyklistického závodu v Hájku, jenž se konal 30. 6. 2001, což tímto činíme.

Závod tento, jehož se jel II. ročník, se poprvé konal pod názvem Memorial J. Kincla a H. Červinky, cyklistů známých ve sportovních kruzích. Trasa závodu vedla od známého hostince Zátiší p. Hamouze směrem na Úhonice. Po ujetí 2 km se odbočilo u známé lípy na Ptice a zhruba po 1,5 km na Červený Újezd, což činí opět 2 km. Na Červeňáku opět odbočíme doprava, a to nám již zbývá do cíle necelých 1 800 m. A jsme opět v Hájku. Výhoda této trasy jest, že nikde nekřížíme silnici a odbočujeme vždy po pravé ruce. Podle popisu trati lehce zjistíme, že její délka jest 7 200 m.

Závod sám se jel ve dvou kategoriích, a to ve sportovní a rekreačně turistické. Rozdíl mezi kategoriemi je v tom, že ve sportovní se jel okruh dvakrát. V kategorii sportovní závod absolvovalo šestnáct zdatných mužů, z nichž uvedeme první tři borce i s dosaženými časy. První A. Gutenberg (24:25) se zúčastnil a hned pobil známá cyklistická jména jako K. Žižka, v pořadí druhý (25:00), a Petr Chybík (25:14) - a to absolvoval závod na horském kole proti silničním speciálům.

V druhé kategorii se zúčastnilo 38 žen a mužů, z toho stanuli na prvním a druhém stupni občané Chýně, ač to nejsou rodilí chýňáci, ale takzvané naplaveniny, což jim ale neubírá na sportovní kvalitě. Na prvním místě M. Buchar (12:59), jako druhý K. Horák (13:00) a třetí J. Hynek (13:50).

Zajímavostí našeho závodu jest, že již jeho I. ročník se jel jako mezinárodní. Tohoto II. ročníku se již zúčastnili borci z takových států, že se stal dokonce mezikontinentálním, neboť druhou kategorii absolvovali účastníci z tak exotických států, jako je Etiopie, Japonsko či Mongolsko. Jest znamením kvality místních cyklistů, že se vážněji neprosadili na přední místa. Nejlépe umístěným cizincem byl rodilý Slovák M. Jančík (10. místo - 15:28), ale ani to se nedá počítat, neboť má české občanství. Z romských spoluobčanů se nejlépe umístil V. Badžo (16. místo - 16:45). Z žen se nejlépe umístila S. Krajčíková (15. místo - 16:40). Z toho všeho vyplývá, že pořádání závodu s sebou neslo nemalé organizačně - technické obtíže. Velkou úlevou pro pořadatele byla sponzorská pomoc od R. Štěrby, jež nám umožnila předat hodnotné ceny na stupních vítězů.

Vzhledem k letošní dvojnásobné účasti oproti loňsku počítáme s dalším pokračováním tohoto závodu. Tímto vás všechny srdečně zveme. Informace o datu konání a jiné podrobnosti zveřejníme s předstihem v Chýnovinách.

To by asi tak mohlo být vše, co se dalo napsat o tomto slibně se rozvíjejícím sportovním podniku.

S úctou organizační výbor


next up previous
Next: Chýňský triatlon - 6. Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Hurá na volejbal!
2006-10-06