next up previous
Next: Cyklistický závod Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Andrea Benzoni - životopis

Hurá na volejbal!

Můžeme už konečně zvolat a doufat, že naše úsilí nebylo marné. Hurá, už to máme za sebou a doufáme, že už další hřiště budovat nebudeme.

Vše začalo v roce 1999, kdy jsme plni elánu přemýšleli, co by se dalo v Chýni vylepšit. Zanedbaná část obecní louky, hřiště, se k tomu přímo nabízela, a tak jsme začali plánovat obnovení volejbalového hřiště. Brigádníci a sympatizanti postupně odpadli, a tak jsme na organizování prací zůstaly v podstatě já a Světla Truksová.

Na ploše 220 m$^{2}$ bylo potřeba vyměnit hlínu za štěrk, štěrčík, recyklát a štěrkový prach (celkem 85 t) a mezi navážením zabetonovat tyče na síť. Nakonec se musel urovnat povrch tak, aby byl vodorovný.

V průběhu letošního roku však celá stavba nabrala větších obrátek, a to hlavně díky technice firmy Aquastav (bobcat, válec), bez které by bylo téměř nemožné uvedený materiál rozprostřít na plochu hřiště a uválcovat. S konečným povrchem nám pomohl pan Čelikovský s několika brigádníky, jemuž chceme ještě jednou moc a moc poděkovat, poněvadž si bez jeho pomoci dokončení hřiště nedovedeme představit.

Za brigádníky, kteří nám pomáhali, bychom chtěli jmenovat předně Mirka Vaňka, který obětoval asi nejvíce svého času, tím však nechceme nikterak snižovat pomoc ostatních dobrovolníků, za kterou též děkujeme.

Poděkování patří i paní Janě Procházkové, která nám zapůjčila zaměřovací přístroj.

Peníze na hřiště poskytla obec, a to na zemní práce 2 000 Kč, tyče 1 000 Kč (ty za symbolickou cenu dodala fa Lita - Sport), štěrk 13 948 Kč, prach 1 384 Kč, cement 300 Kč a dopravné 11 439 Kč.

Zbývá ještě nalajnovat hřiště, natřít tyče a domluvit půjčování sítě pro veřejnost a samozřejmě také hráči, nejen děti ze základní školy.

Za OS Arbor Eva Jelínková


next up previous
Next: Cyklistický závod Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Andrea Benzoni - životopis
2006-10-06