next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Aktuální zpráva těsně před

Za obec krásnější...

Letní prázdniny nám daly pro letošek definitivně vale. Pro mnohé z nás to byla doba dovolené a častých výletů. A právě na nich jsme si mohli ověřit, že to, co jsme obdivovali za hranicemi, se i u nás stává stále ve větším měřítku skutečností. Jsou to upravené a čisté obce, květiny v oknech a mnohdy i na veřejných místech.

I u nás v obci se začalo blýskat na lepší časy, jde přece o velmi jednoduché řešení, na které došlo u nás jako všude jinde. Trávníky se pravidelně sekají na veřejných prostranstvích a výsledným efektem je přece jen už přijatelně vyhlížející obec. Dalším kladem je i vybudování chodníku u hřbitova.

Mnozí by však měli zpytovat své svědomí. Kam odvezou všechen odpad po úklidu dvorku nebo po zvelebení zahrádky? Mnohdy končí hned za humny. Jako příklad bych uvedla: pan Ch. se rozhodl před několika lety, že bude hospodařit na poli za čihákovou zahradou. Rozhodnutí to bylo sice pěkné, ale bohužel na veřejné cestě nad bývalou Višňovkou založil hnojiště, které dle potřeby převážel na pole. Už vloni nebyl patrný pohyb mrvy z cesty na pole, a tak se kopa pěkně rozrostla. Letos na jaře to vypadalo, že hnojiště končí. Bylo částečně odklizené a částečně posunuté. Vypadalo to, jako by už konečně někomu došlo, že se jedná o veřejnou cestu. Bohužel úklid se nekonal! Naopak, na uvolněné místo se vozí hnůj nový a navíc další odpad. Vzniká tím dost nevábná skládka. Otázkou je, kdo vše uklidí.

Myslím, že by nebylo od věci, kdyby obec umožnila občanům na vyhrazeném místě ukládat bioodpad.

A teď z jiného soudku. Po dohodě se starostou obce bylo rozhodnuto na území bývalé Višňovky vytvořit park. Naším záměrem je vybudovat zde časem park na způsob arboreta. Na jaře bylo vysázeno několik skupin stromů. Nyní se budou dosazovat podle plánu různé druhy, většinou jako solitéry. Pokud by měl někdo z občanů zájem vysadit si zde svůj osobní či rodinný strom, nechť se obrátí na vedení obč. sdružení Arbor ohledně volby druhu.

Velmi by nás potěšily vaše názory a náměty na celkové uspořádání této lokality.

Jana Horáková, členka OS Arbor


next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Aktuální zpráva těsně před
2006-10-06