next up previous
Next: Za obec krásnější... Up: Skládka - další kolo Previous: Skládka - další kolo

Aktuální zpráva těsně před vydáním Chýnovin

I když se zdálo, že provoz na skládce bude alespoň na čas zastaven, po několika dnech přerušení začala auta skládku opět zavážet. Stavební úřad v Hostivici proto s největší pravděpodobností požádá živnostenský úřad, aby odebral sdružení fyzických osob Dragounová, Frýdl živnostenský list.

Světla Truksová2006-10-06