next up previous
Next: Aktuální zpráva těsně před Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

Skládka - další kolo

Když se po svém založení začalo OS Arbor zabývat skládkou na Chrášťanském vrchu, nabyla jsem dojmu, že k uspokojivému řešení celého problému nemůže dojít. Vše nasvědčovalo tomu, že skládka poroste donekonečna, a až přeteče, firma, která ji provozuje, ji opustí a zanechá svému osudu. Nyní se zdá, že přece jen svitla malá naděje.

V srpnu proběhlo na OÚ v Chýni opět místní šetření. Svolal je SÚ v Hostivici na základě další stížnosti OS Arbor a stížnosti občanů Chrášťan. Ti už nemohli dále snášet narůstající počet projíždějících nákladních aut. Ta začala na skládku jezdit i v noci, takže lidé z Chrášťan neměli klid už ani na spánek.

Ing. Gabaš (SÚ v Hostivici) opět konstatoval, že Sdružení fyzických osob Dragounová, Frýdl (bývalé D+F) stále nerespektuje rozhodnutí jeho úřadu z roku 1997 o zastavení navážení. Také slibovaný projekt na rekultivaci - ozelenění skládky nebyl opět dodán ve slibovaném termínu.

Pan Frýdl, který se tentokrát dostavil osobně, působil z počátku trochu jako Alenka v říši divů. Vůbec nechápal, v čem je problém. Vypracování projektu nedávno osobně zadal paní architektce (také přítomné na jednání) a ta do konce září předloží projekt ke schválení. To, že je navážení na skládku už 4 roky zastaveno, vůbec neví. Pokud by teď ale měl navážení skutečně zastavit, nemohl by provádět potřebné terénní úpravy na zajištění svahů (ty má sdružení povoleno) a nebyl by pak ani schopen ohlídat, aby na skládce okamžitě nevznikla skládka černá, což se stoprocentní jistotou hrozí.

Takže obyčejné vydírání!

Ing. Gabaš ale pana Frýdla upozornil, že by tím sdružení porušilo zákon o odpadech z roku 1997, který říká, že provozovatel skládky se po jejím uzavření musí o ní dalších pět let starat. To znamená mimo jiné i zajistit, aby ke vzniku černé skládky nedošlo. K tomu se nebyl pan Frýdl schopen vyjádřit. Ani k tomu, jestli konečně navážení na skládku zastaví, nebo ne.

Proto Ing. Gabaš rozhodl, že pokud sdružení nezastaví navážení, požádá živnostenský úřad, aby byl sdružení pro trvalé nerespektování rozhodnutí stavebního úřadu odebrán živnostenský list. Zároveň bude sdružení opět udělena pokuta. Na to pan Frýdl prohlásil, že se k celé věci vyjádří písemně.

Jak jsem zjistila, je v současné době provoz na skládce skutečně zastaven a pan Frýdl se ve svém vyjádření zavázal do 30. 9. předložit projekt ozelenění skládky. Na jeho schválení je totiž závislé opětovné povolení jejího provozování.

Ráda bych toto malé vítězství připsala OS Arbor. Věřím, že jeho trvalý zájem o skládku přece jen vyburcoval provozovatele z jeho klídku. Zároveň je mi jasné, že hlavním důvodem k tomu, aby se věci pohnuly, bylo pro paní Dragounovou a pana Frýdla cinkání peněz.

K přehnanému optimismu zatím není důvod. I když dojde ke schválení projektu ozelenění, můžeme na něj čekat celé roky. Sdružení k jeho realizaci pravděpodobně nebude tlačit žádný termín, pokud by se jej nepodařilo při schvalování prosadit.

Takže - další kolo je před námi.Subsections
next up previous
Next: Aktuální zpráva těsně před Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí
2006-10-06