next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1934

Protože dosavadní starosta obce jako příslušník komunistické strany nebyl zemským úřadem potvrzen, převzal vedení obecního úřadu náměstek starostův. Při volbě starosty obce zvolen Václav Procházka, rolník čís. 24, který byv zemským úřadem potvrzen nastoupil začátkem února.

Při pravidelném odvodu narozených r. 1912 a 1913 v Unhošti dne 22. března ze 16 branců schopnými činné služby vojenské uznáni: Ludvík Dvořák, elektromontér, č. 123, Václav Holas, syn hostinského, čís. 56, Václav Horák, tesař, č. 41, Josef Jungman, tesař, čís. 99, Jaroslav Mölzer, syn malorolníka, čís. 78, František Valtr, studující, čís. 51, Antonín Vaňha, zedník, čís. 29, Antonín Veselý, kočí.

Letošního roku začal přestavovati hospodářské budovy František Musil, rolník, čís. 23, novou kolnu postavila Marie Horáková, domkářka, čís. 41, provedl přístavbu Antonín Kejmar, majitel cihelny, čís. 57, dále provedl přístavbu Václav Laurin, žel. zřízenec, čís. 93. V tomto roce nabyl čís. 100 Josef Kloubek, důlní tesař, vyměniv je s Josefem Tučkem, invalidou, za čís. 66.

Během roku otevřela v čís. 136 obchod potravinami Jaroslava Vlčková, obchod v čís. 59 převzal František Plicka, hostinským v čís. 21 se stal Křikava Josef.

V obci narodilo se 9 dětí katolického náboženství, 4 československého náboženství, v manželský sňatek vstoupily 4 osoby katolického, 4 československého náboženství, 4 bez vyznání, zemřelo 16 osob katolického náboženství, 2 československého náboženství. Nejstarší zesnulý Václav Slaboch, výměnkář, zemřel ve věku 79 roků na zánět plic.

Vybrala Milada Šťastná


next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce
2006-10-06