next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Co přinese školní rok

Finanční náklady na provoz školy

Provoz školy po materiální stránce zabezpečuje OÚ. Státní dotace na jednoho žáka činí 1221 Kč na rok. Tato dotace v žádném případě nemůže pokrýt náklady školy. Ty jsou, vzhledem k malému počtu dětí, pětkrát vyšší.

Za žáky, kteří chodí do škol mimo obec, se tyto náklady musí hradit. Jsou školy, které mají náklady na jednoho žáka 2 799 Kč, ale také jsou školy, kde náklady na jednoho žáka činí 9 570 Kč. Za školní rok 1998/1999 platila obec za žáky z 1. - 4. ročníku 12 949 Kč a z 5. - 9. ročníku 114 319 Kč. Za školní rok 1999/2000 se zaplatilo za žáky z 1. - 4. ročníku 36 724 Kč a z 5. - 9. ročníku 147 598 Kč.

Žáci od pátého ročníku musí chodit do základních škol v Praze nebo Hostivici. Pro mladší žáky (pokud nenavštěvují speciální školu - jazykovou, sportovní, ...) je v obci škola. Je škoda, že ne všichni rodiče toho využijí.

Mgr. Lenka Štrosová2006-10-06