next up previous
Next: Finanční náklady na provoz Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola

Co přinese školní rok 2001/2002

V pondělí 3. září jsme společně se žáky ZŠ Chýně a hlavně s novými prvňáčky zahájili školní rok 2001/2002. Slavnostního zahájení se zúčastnili také rodiče, prarodiče a za OÚ pan místostarosta Václav Procházka. Do prvního ročníku nastoupilo 9 dětí a celkem má škola v letošním roce 29 žáků. O ně se po celý rok budou starat 4 učitelky: ředitelka Mgr. Lenka Štrosová - 1. a 2. ročník, učitelka Miroslava Rosolová - 3. a 4. ročník, učitelka Jaroslava Burgrová - anglický jazyk, učitelka Hana Vaňková - školní družina a některé předměty 1. a 2. ročníku.

Na škole učíme podle osnov Obecné školy, jsou používány alternativní metody a formy práce, v 1. a 2. ročníku se uplatňuje prolínání předmětů a po dohodě s rodiči mohou být žáci 1. a 2. ročníku hodnoceni slovně.

98 % žáků se v minulém školním roce zapojilo do mimoškolní činnosti a školní družiny. I v letošním roce jsou přichystány pro žáky kroužky: anglický jazyk, sportovní i rukodělný, hra na flétnu a klavír. Školní družina je v provozu od 7 hodin do 16 hodin.

Ve spolupráci s dětmi jsme vytvořili plán akcí na letošní školní rok. Nebylo jednoduché do 10 měsíců vměstnat vše, co si přejí děti, ale i učitelky. Nejméně jedenkrát do měsíce pojedeme do divadla, planetária nebo muzea. Je přichystáno několik výletů, zimní škola v přírodě (s výukou lyžování), letní škola v přírodě (turistika a poznávání krás Čech), pro všechny žáky plavecký výcvik na Kladně (dopravu hradí žákům obecní úřad), sportovní závody a hry v přírodě, karnevaly, zimní i jarní vystoupení pro rodiče spojené s výstavou žákovských prací, pro starší žáky čtyřdenní výlet pod stany, ... Budeme rádi, když se do činností školy zapojí i rodiče.

Již třetím rokem žáci vydávají školní časopis Hop. Vychází pravidelně každý měsíc a příspěvky do něj dodávají všechny děti. Přečtěte si někdy jejich názory. Časopis dostává každý žák, dává se do MtŠ, místní knihovny a na OÚ.

Nejdůležitější úkol, který jsme si stanovili, je, aby veškerá činnost ve škole i všechny mimoškolní akce probíhaly v klidu, pohodě a tvůrčí atmosféře a ku radosti dětí i dospělých z práce a dosažených výsledků. Pevně věřím, že i letos se nám to podaří.

Mgr. Lenka Štrosová


next up previous
Next: Finanční náklady na provoz Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola
2006-10-06