next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN3_01 Previous: CHYN3_01

Úvod

Na tomto místě obvykle píši o úspěších, kterých jsme dosáhli, nyní však udělám výjimku a pokusím se vylíčit naše neúspěchy.

Tak například přestože je Zahrádka oblíbenou rubrikou, podaří se nám ji naplnit pouze občas. Zatím jsme nesehnali zahrádkáře, který by byl ochoten pravidelně přispívat svými radami či zkušenostmi (pokud možno novými a zajímavými).

Do rubriky Napište nám... si velmi často musíme napsat sami. Dosud jsme nedokázali vzbudit v našich spoluobčanech patřičný zájem o tuto rubriku. Pokud se tedy chcete s ostatními čtenáři podělit o nějaký svůj zážitek či názor, neváhejte a napište nám...

Další, co Chýnovinám podle mne schází, jsou fotografie ze současného dění v obci. Článků ze současnosti (kanalizace, plyn, obecní zaměstnanci, rozpočet obce) je podle mne také málo.

Taktéž se zatím nesplnila moje představa o zásobě rezervních, nadčasových článků, které by sloužily na doplnění volného místa v případě nedostatku příspěvků. O nějaké rezervě si zatím můžeme nechat jenom zdát.

Zájemci o placenou inzerci se k nám také příliš nehrnou.

Co děláme špatně, mohou však nejlépe posoudit čtenáři. Proto Vás chceme požádat, abyste nám sdělili, co se Vám na Chýnovinách nelíbí. Svůj názor můžete napsat na lísteček a vhodit do schránky ve vitrínce u konečné autobusu. Zde bych chtěl případné respondenty poprosit, aby nás v žádném případě nešetřili a své připomínky nám otevřeně napsali, popřípadě řekli.

Léto odešlo, podzim přišel, další plátek vyšel.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN3_01 Previous: CHYN3_01
2006-10-06