next up previous
Next: Schůze 20. 3. 2002 Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Starosta obce odpovídá

Zápis z veřejného zasedání

Vzhledem k nedostatku místa není možno oficiální zápisy ze schůzí otisknout. Pro případné zájemce jsou k dispozici na OÚ.

Ondřej Jelínek2006-10-06