next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Z pracovních porad

Ve výběrovém řízení na stavbu II. etapy kanalizace zvítězila 6. 3. firma Aquastav.

17. 4. 2002 byl podepsán dodatek ke smlouvě se Středočeskou plynárenskou společností na výstavbu II. etapy plynofikace.

V souvislosti s nařízením Stavebního úřadu v Hostivici o ukončení navážení inertních materiálů na chrášťanskou skládku pověřilo zastupitelstvo stavební komisi dozorem nad splněním tohoto nařízení.

Klub turistů požádal Obecní úřad v Chýni o vyjádření k cyklotrase, která povede ze Břvů do Chrášťan okolo Chýně.

Zastupitelstvo projednalo dopis O. s. Arbor týkající se zimních kalamit (návrh na stavění zábran). Rozhodlo se postoupit jej SÚS (údržba silnic) a požádalo o vyjádření.

Zastupitelstvo se rozhodlo požádat o dotaci na odtěžení a rekultivaci bývalé skládky na pozemku bývalého mlýna. Zbývající náklady (dotace pokryje vždy jen část) uhradí p. Havel, vlastník pozemku.

Nový zákon o pohřebnictví ukládá pro získání licence na provoz hřbitova provést geologický průzkum na určení hladiny spodní vody. Průzkum provede firma Consullt BP za 5 000 Kč.

Světla Truksová2006-10-06