next up previous
Next: About this document ... Up: CHYN2_02 Previous: Úmrtí

Inzerce:

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy na začátku nového ročního období. Evidenční číslo MK ČR E 12562. Vydává Ondřej Jelínek - Nakladatelství Hledající, 1. máje 79, Chýně, 253 01 Hostivice, IČO: 12609587, tel.: 0311/679795, e-mail: noviny@hledajici.cz, fax: 02/7174 1615. Toto číslo připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni 22. 6. 2002 nákladem 230 ks.

Foto: Eva Fousová

David Fous, 1. tř.

Míša Rajtora, 1. tř.

Jára Jaroš, 4. tř.2006-10-06