next up previous
Next: Inzerce: Up: Krátké zprávy Previous: Narození

Úmrtí

V měsíci květnu roku 2002 jsme se navždy rozloučili s těmito spoluobčany:

paní Miloslavou Kejmarovou - 3. 5. (ve věku nedožitých 78 let)

panem Zdeňkem Pickou - 15. 5. (ve věku nedožitých 68 let)

Pozůstalí děkují za projevenou soustrast.

Eva Jelínková2006-10-06