next up previous
Next: Úmrtí Up: Krátké zprávy Previous: Poděkování chýňskému občanu

Narození

24. 2. 2002 se narodila Justýna Ditrichová.

Srdečně blahopřejeme !

Eva Jelínková2006-10-06