next up previous
Next: Narození Up: Krátké zprávy Previous: Strahovský rybník, o.p.s.

Poděkování chýňskému občanu

Děkuji za poskytnutí sponzorského daru 1 000 Kč, který nám usnadnil (tak jako loni) vydávání Chýnovin.

Ondřej Jelínek2006-10-06