next up previous
Next: Poděkování chýňskému občanu Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy

Strahovský rybník, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost, která má v nájmu Strahovský rybník a rybníček uprostřed obce, se v roce 2001 stejně jako v roce předchozím věnovala zvelebování a údržbě těchto areálů. Její činnost je, myslím, nepřehlédnutelná, a tudíž se nebudu zdržovat jejím zevrubným popisem.

Celkem bylo účastníky regulačního odlovu a dalšími příznivci v roce 2001 odpracováno 900 brigádnických hodin.

Příjem společnosti činil 84 690 Kč a výdaje 67 108 Kč. Nejvíce peněz společnost získala jako peněžní dary od účastníků regulačního odlovu (77 300 Kč).

Na straně výdajů bylo nejvyšší položkou zarybnění (21 650 Kč), zemní práce (14 300 Kč) a výdaje na krmivo (11 625 Kč). Jednou z nejmenších výdajových položek bylo nájemné (11 Kč).

V roce 2001 společnost neobdržela žádnou dotaci z rozpočtu obcí ani od státních orgánů.

Obecně prospěšná společnost Strahovský rybník (Hlavní 200, Chýně) uvítá finanční dary k podpoře své činnosti. Tyto dary lze odečíst od základu daně dle stanovených pravidel. K tomu Strahovský rybník, o.p.s., uzavře s dárcem darovací smlouvu nebo vydá potvrzení o přijetí daru.

Vypsáno z výroční zprávy za rok 2001

Ondřej Jelínek

2006-10-06