next up previous
Next: Krátké zprávy Up: Zahrádka a zvířata Previous: Zahrádka a zvířata

Zdravotní problémy drůbeže v drobnochovech

V současné periodě naší společnosti je kopírován útlum zemědělství útlumem malochovů všech hospodářských zvířat. Důvodů je mnoho a žádný z nich není ten hlavní.

Přesto je v režii babiček a dědečků ještě někde zastrčených, za bazénem nebo skleníkem, pár slepic nebo králíků. U takto na velmi malé ploše chovaných slepic vzniká nejčastější problém malochovů drůbeže současnosti, kterým je ozobávání peří. Tím, že slepice žijí na velmi malé ohrazené a ušlapané ploše, kde nemají možnost hrabat čili provádět svou nejoblíbenější činnost, dochází k tomu, že se slepice začnou mezi sebou ozobávat. Problém se postupně prohlubuje, protože slepice nemají ve stísněných poměrech možnost vykonávat jinou činnost. Výsledkem jsou potom komicky polonahé slepice. V horším případě může tento zlozvyk vyústit až v kanibalismus. V hejnu je ostatními slepicemi vytipována jedna slepice, která je postupně uklována až k smrti. Tím to ale nekončí. Po jedné mrtvé je na řadě další oběť. Tato situace se dá řešit jenom tak, že se musí odpozorovat, která ze slepic vyvolává tyto pogromy, a ta se musí z hejna odstranit.

Ozobávání může mít ale i další příčiny. Slepice se ozobávají z nervozity, kterou vyvolávají útoky zevních parazitů, čmelíků. Ti se na slepicích nedají nalézt, protože po nasátí krve zalézají v kurníku zpět do škvír. Z toho vyplývá nutnost čmelíky hubit přímo ve stěnách kurníku insekticidy, případně nově omítnout stěny, aby v nich nebyly skrýše. Všelék malochovů, vápno, je v tomto případě nevhodné.

Další, spíše okrajovou příčinou ozobávání peří, je nedostatek vitamínů a bílkovin. K dodání vitamínů poslouží řada krmných přídavků vyráběných průmyslově. Důležité je, aby ve výrobku byla obsažena skupina vitamínu B a vitamínu H. Dnes je ale složení kompletní a dá se předpokládat, že spektrum vitamínů bude dostatečně široké.

Bílkoviny jsou také nesmírně důležité. Zvlášť když si uvědomíme, že slepice během jednoroční snášky vyprodukuje hmotnost desetkrát větší, než sama váží. Na tomto příkladě je vidět, jak důležité je přidat do krmné dávky bílkovinu. Výhodně se dá použít mleté maso pro psy. Zbytky z kuchyně mohou být také vhodným dodatkem bílkovin, je tu však problém v tom, že zbytky bývají zkysané. I když existuje názor, že slepicím nic nevadí, není to pravda. Zkaženým krmivem se stále a nenápadně poškozují játra, která mohou za určitý čas způsobit náhlý úhyn. Majitel potom nemůže pochopit, proč je slepice mrtvá, když ještě včera byla živá.

Závěrem je potřeba jasně říci, že nejsou-li pro chov vyhovující chovatelsko hygienické podmínky, čímž slepice nemohou plně rozvinout svůj reprodukční potenciál, je lepší s chovem skončit, protože nemůže být plně rentabilní. Dnes se nahlas hovoří v souvislosti s velkochovy o potřebě vytvořit pro zvířata pohodu k tomu, aby jejich produkce byla co nejvyšší za co nejnižších nákladů. Je to trend chvályhodný a je platný ve stejné míře i pro malochovy.

MVDr. Miloš Kozák


next up previous
Next: Krátké zprávy Up: Zahrádka a zvířata Previous: Zahrádka a zvířata
2006-10-06