next up previous
Next: Co si můžete přečíst Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Klášter v Hájku - program

Cyklistický závod

Dne 29. 6. 2002 se koná 3. ročník cyklistického závodu v Hájku. Startovné činí 100 Kč (pokud zaplatíte do 25. 6.). Poslední termín pro zaplacení startovného je 10$^{00}$ hod. v den závodu, to už ale budete platit 130 Kč. Startovné zahrnuje pojištění a občerstvení účastníků. Závod se pojede ve dvou kategoriích, 1. kategorie 14 km a 2. kategorie 7 km. Startovné je možné zaplatit v hostinci V zátiší u pana Hamouze. Srdečně zveme.

pořadatelé2006-10-06