next up previous
Next: Dětský den Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Výroční zpráva ze sabatu

Staročeské máje

Tak jako každoročně se letošní máje konaly poslední sobotu v květnu, tedy 25. května. Za pěkného počasí začal ve 13 hodin průvod na návsi. Česká a moravská beseda se tancovala kolem půl páté na hřišti. Májku na tombolní lístek vyhráli Siegrovi. Od 19 hodin vše pokračovalo v Music baru, kde k tanci a poslechu hrála skupina Mates.

Eva Jelínková2006-10-06