next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

Chrášťanská skládka - už i v televizi

Přibližně v polovině dubna odvysílala televize Nova v jednom ze svých zpravodajských pořadů příspěvek ke skládce na Chrášťanském vrchu. Pro ty, kteří pořad neviděli, malé shrnutí. V reportáži vystoupil pan Richter z referátu životního prostředí OkÚ Prahy-západ, který se (snad z nervozity) nebyl vůbec schopen inteligentně vyjádřit, ing. Gabaš, který kromě jiného prohlásil, že za stavební úřad věří, že dojde k ozelenění skládky, ale osobně o tom má velké pochybnosti, a náš pan starosta, který na otázku, jak si vysvětluje, že se skládka, která je už čtyři roky zavřená, stále provozuje, odpověděl, že to je i pro něj velká otázka. Nejrozumněji na mě působila paní Hucková, starostka Chrášťan, paní Malimánková, iniciátorka petice a stížnosti občanů Chrášťan na hluk a znečištění z nepřetržitě projíždějících aut, a pan Srb, majitel usedlosti v Chrášťanech. Z celého příspěvku vyplynulo, že úřady buďto nemají žádné pravomoci, nebo nejsou schopné vynutit si respektování svých rozhodnutí, čehož vesele využívá firma D+F k tomu, aby si co nejvíce naplnila kapsu. Takže nic, co bychom už sami nevěděli. Jedinou nadějí pro občany, kteří se nechtějí spokojit s tím, že jsou skládkou obtěžováni, je podle redaktorů soud. Což je nesmysl. Vzpomeňme si například na pana Srba z Hostivice, který se s firmou D+F soudil, spor vyhrál (soud rozhodl, že D+F musí jeho pozemek přestat zavážet), a přesto je jeho pozemek dnes zavezen.

Shodou okolností, právě v době, kdy se natáčela tato reportáž, proběhlo na Obecním úřadě v Chýni schvalování projektu ozelenění skládky, který konečně po létech průtahů firma D+F dodala na Stavební úřad v Hostivici. Ačkoli projekt na stavebním úřadě ležel už na konci října minulého roku, ing. Gabaš otálel s jeho projednáváním až do jara roku letošního a to prý proto, že hledal cestu, jak nejúčinněji donutit D+F k tomu, aby projekt realizovala. Nakonec ve spolupráci s Okresním úřadem Prahy-západ zjistil, že je možné realizaci projektu firmě přímo nařídit. Projekt byl i za účasti O. s. Arbor projednán a schválen. Jednání se konalo 28. 3. 2002 a firmě D+F na něm bylo stavebním úřadem nařízeno do 15. 4. 2002 dokončit navážení inertních materiálů a začít s realizací projektu. To znamená nejprve navozit podorničí a ornici a poté plochu ozelenit. Termín dokončení celého projektu byl stanoven na 30. 6. 2004.

Tedy od 16. 4. by už na chrášťanskou skládku měly mířit jen náklaďáky plné zeminy a měly by tam probíhat terénní úpravy směřující k podzimním pracím na zalesňování. Samozřejmě že tomu tak není. I po tomto termínu na skládku dál mířila auta plná sutě a jiných materiálů. Dokonce i z demolice v naší obci. Jako výsměch působilo tvrzení firmy D+F, že touto navážkou zpevňuje jednu vzniklou trhlinu ve svahu. Stejným výsměchem je i její dopis, kterým reagovala na stížnost O. s. Arbor a ve kterém skutečnost, že dále naváží sutě, pouze oznamuje, aniž by o schválení požádala Stavební úřad v Hostivici. Na stížnost O. s. Arbor reagoval referát životního prostředí přepadovou kontrolou s dvoutýdenním zpožděním. Zjistil, že na skládce neprobíhají žádné práce na terénních úpravách, zato se skládka rozrostla i na několik okolních pozemků. Pod svahy skládky se na několika místech začíná kupit komunální odpad, který tam s největší pravděpodobností vozí lidé po cestě, která vede od horní drůbežárny.

Za této situace se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolal jeden z vlastníků podle jeho tvrzení neoprávněně zavážených pozemků, takže rozhodnutí nenabylo právní moci a firma D+F teď oficiálně nesmí ozeleňovat. O tom, zda rozhodnutí stavebního úřadu nabyde právní moci, nebo ne, teď bude rozhodovat okresní úřad poté, co se k odvolání vyjádří všichni účastníci jednání. Ing. Gabaš předpokládá, že to bude asi tak za dva měsíce. V této chvíli by se na skládce neměl pohnout ani lísteček, protože podle ing. Gabaše se firma D+F zavázala, že nebude na skládku navážet a realizovat projekt ozelenění nyní nemůže. Ale kapsa firmy D+F je obrovská, je třeba ji plnit, a tak navážení pokračuje a není síly, která by mu udělala konec.

Světla Truksová


next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí
2006-10-06