next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Rok 1937

Při pravidelném odvodu v Uhnošti dne 9. března z 5 branců schopnými činné služby vojenské uznáni Václav Hanzlík, kočí, Ladislav Hasal, zahradník, Josef Divář, kočí.

Během roku vyskytl se v obci záškrt.

V tomto roce koupil Frant. Musil, rolník, role od Jos. Pomajzla v Dol. Pticích; po zemřelém Ant. Černém Červ. Újezd přijala Marie Černá role; Václav Horák, penzista, postoupil domek Václavu Horákovi; Václav Mölzer, malorolník, postoupil domek synu Václavovi; František Plicka, obchodník, převzal obchod od Antonína Kuchaře; Josef Křivánek, strojní zámečník, vystavěl domek čís. 145; Josef Sojka, malorolník, vystavěl novou stodolu; Frant. Musel, rolník, nové hospodářské budovy; Václav Prokop, poštovní zřízenec, přestavěl domek.

Během roku narodilo se v obci 8 dětí, z nich jedna dvojčata, oddáno 8 osob, zemřelo 10 osob, nejstarší Pavel Vlach ve věku 84 roků. V průmyslových podnicích situace zaměstnanosti byla velmi dobrá.

Vybrala Milada Šťastná2006-10-06