next up previous
Next: Rok 1937 Up: CHYN2_02 Previous: Ředitelka opět zůstává

Z kroniky obceSubsections

2006-10-06