next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Školní rok v MŠ

Ředitelka opět zůstává

Paní Františka Sedláková zůstává ve své funkci ředitelky mateřské školy i v následujícím školním roce 2002/2003.

Ondřej Jelínek2006-10-06