next up previous
Next: Ředitelka opět zůstává Up: Základní a mateřská škola Previous: Červen:

Školní rok v MŠ

Ve školním roce 2001/2002 bylo do mateřské školy zapsáno 22 dětí, z toho 2 tříleté, 8 čtyřletých, 7 pětiletých, 4 šestileté a 1 s odkladem školní docházky.

V průběhu roku se odstěhovala 1 holčička.

Koncepce MŠ se nezměnila, nadále jsme vycházeli ze základních koncepčních záměrů s využitím prvků waldorfské pedagogiky. Základem byl harmonický, komplexní vývoj dítěte v souladu s jeho potřebami.

Učitelka Jitka Bělková absolvovala 4 cykly semináře Nové trendy v MŠ a seminář Poruchy a vady v dětské kresbě. Ředitelka pak seminář Plánování v MŠ a společně s pí Skálovou seminář Nové trendy ve školním stravování.

Po celý rok jsme již tradičně, společně s rodiči dětí, prožívali svátky a slavnosti, s dětmi z MŠ Chrášťany jsme navštívili Karlštejn - výstavu betlémů a divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze. K svátku dětí připravujeme ještě společný výlet do Ledče n. Sázavou, kde bude prohlídka hradu s expozicí řemeslných výrobků a nástrojů od pravěku po dnešek, dále výstava divadelních kulis a loutek s možností si s těmito loutkami zahrát a nebude chybět ani pohádka. Závěrem pak bude společné opékání špekáčků přímo na hradě.

Dále připravujeme na červen ještě společný výlet rodičů s dětmi do středověkého skanzenu v Tuležimi. Na závěr roku, jako již tradičně, budeme mít svatojánský oheň.

Všem, kteří se podíleli na uspořádání slavností a oslav, děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Především děkujeme p. Barkovi, který pro rodiče připravil krásný kytarový koncert, byl to opravdu pěkný kulturní zážitek. Výtěžek z koncertu věnoval p. Barek dětem do MŠ na nákup hraček. Celkem se vybralo 2 100,- Kč.

V mateřské škole byla dokončena kanalizace a zaveden místní vodovod. V zimním období byla provedena rekonstrukce osvětlení za 15 400,- Kč a bylo provedeno zateplení stropů a vybílení tříd za 14 320,- Kč. Pan Čelikovský zdarma opravil dlaždice v umývárně. Pracovníci OÚ nám částečně upravili zahradu a opravili chodníky.

V červenci nás čeká ještě radikální úprava zahrady. Práce povede paní Žáková. Pokud budete mít čas, přijďte nám také pomoci.

Přeji Vám všem krásné, prosluněné prázdniny, hodně radosti z dětí a načerpání nových sil.

Františka Sedláková


next up previous
Next: Ředitelka opět zůstává Up: Základní a mateřská škola Previous: Červen:
2006-10-06