next up previous
Next: Září: Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola

Rok v základní škole

Blíží se konec června, a tím i konec školního roku. Všechny děti se již těší na prázdniny. Však si je také zaslouží! Vždyť celých deset měsíců pilně pracovaly, sportovaly, tvořily, učily se, soutěžily, řádily i zlobily. Zažily spoustu krásných chvil se svými kamarády a získaly hodně nových dovedností a vědomostí. Vyučování měly zpestřené pěti zájmovými kroužky, 10x shlédly divadlo, koncert nebo muzeum, přes zimní období absolvovaly plavecký výcvik, 4x byly na výletě, 2x na škole v přírodě ...

Myslím, že není potřeba, abych vám vyjmenovávala, co všechno jsme s dětmi za tento školní rok zvládli. Lepší bude, když si přečtete ukázky ze školního časopisu Hop, který si děti vydávají každý měsíc.Subsections

2006-10-06