next up previous
Next: Základní a mateřská škola Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Schůze 29. 5. 2002

Všeobecné informace

Vzhledem k tomu, že majitelé psů na výzvu obecního úřadu o zákazu volného pohybu psů mimo intravilán obce bez dohledu majitele nereagují a současně došlo k několika napadením občanů těmito psy, nařídil obecní úřad v rámci ochrany a bezpečí občanů Mysliveckému sdružení Skalka Chýně odstřel toulavých nebezpečných psů. Opakované pobíhání psů po obci bez dohledu bude obec řešit u majitele pokutou.

Dále žádáme občany, aby nezapomněli, že nejpozději do 15. 7. je nutno uhradit druhou část poplatku za odpady.

starosta obce2006-10-06