next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN2_02 Previous: CHYN2_02

Úvod

Začalo sice astronomické léto, ale z pohledu Chýnovin se jedná spíše o podzim. Už jsem se totiž definitivně rozhodl, že jako vydavatel budu pracovat pouze do konce tohoto roku. Od roku 2003 bych se mohl na vydávání Chýnovin podílet pouze jako řadový člen redakční rady, ale hlavní zodpovědnost a práci bych rád předal již někomu jinému.

Důvod k mému rozhodnutí je jasný, i když ne poetický: žádné peníze za moc práce (a to nejen mé, ale i lidí, které jsem tak trochu proti jejich vůli do vydávání Chýnovin zapojil). Chápu, že je toto prohlášení poněkud překvapivé, ale je pravdivé a já nemám důvodu schovávat se za výmluvy.

Každý z nás má k dispozici 24 hodin na den, jak s nimi naloží, záleží především na něm samotném a já osobně jsem došel k závěru, že naší rodině Chýnoviny ubírají těch hodin už nějak moc. O distribuci novin se například starala manželka, a tak byl z našeho dvacetičtyřhodinového koláče odkrojen další díl. Toto rozhodnutí by nemělo být chápáno tak, že skončíme se vším, za co nedostaneme zaplaceno, jen musíme trochu ubrat plyn.

Byl bych velmi rád, kdyby se našel někdo, kdo by ve vydávání Chýnovin pokračoval, a slibuji, že se mu pokusím jeho začátek co nejvíce usnadnit.

V současné době si Chýnoviny předplatilo 157 čtenářů, což je pouze o jednoho méně než v loňském roce. Zájem o noviny se zřejmě ustálil, a pokud se v Chýni nepostaví sídliště, bude náklad 230 ks plně pokrývat poptávku.

Slunný podzim, vlastně léto, přeje

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYN2_02 Previous: CHYN2_02
2006-10-06