next up previous
Next: Usnesení veřejného zasedání Obecního Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Z pracovních porad

  1. Obecní zastupitelstvo projednalo studii zástavby ve Sluneční ulici.

  2. Lesy České republiky předaly obci do užívání jednu z roklí.

  3. Obec přispěla 2 000 Kč na provoz záchranné služby v Řevnici.

  4. Prostory v mateřské škole byly pronajaty paní Kozlíkové pro prodej textilu.

  5. Základní a mateřská škola byly připojeny na vodovod a kanalizaci.

  6. Obecní zastupitelstvo projednalo navrhovanou změnu územního plánu obce Rudná. Návrh počítá s posunutím průmyslové zóny severně od dálnice a s jejím rozšířením na 70 ha. Tato změna by mohla zatížit naši obec zvýšeným průjezdem osobních a nákladních aut. Obecní zastupitelstvo je proti této navrhované změně.

Světla Truksová2006-10-06