next up previous
Next: Z práce obecního zastupitelstva Up: O historii obce a Previous: Historie kladenských hutí

1200 kilometrů

Přibližně 1200 km od naší obce došlo před 15 lety k těžké havárii jaderné elektrárny Černobyl.

25. 4. 1986 měl být proveden celkem běžný experiment na 4. bloku elektrárny. Měl ověřit, jestli bude elektrický generátor po rychlém uzavření přívodu páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 vteřin napájet čerpadla havarijního chlazení.

Personál se však tohoto úkolu zhostil velmi diletantsky a veden snahou co nejrychleji ukončit zkoušky dopustil se řady nepochopitelných přehmatů. Při experimentu, který řídili elektrotechnici, nikoli specialisté na jaderné reaktory, byly dvakrát porušeny trvale platné předpisy a jednou nebyl dodržen stanovený postup experimentu. Jako vrchol všeho operátoři úmyslně zablokovali tři automatické havarijní ochrany reaktoru.

V 01:23:44 došlo krátce po sobě ke dvěma mohutným výbuchům. Reaktor byl přetlakován.

Sověti prohlásili, že kdyby se jediná z těchto šesti chyb nestala, k havárii by nedošlo. Na druhé straně by se takováto havárie nepřihodila nebýt hlubších příčin, týkajících se koncepce reaktoru RBMK-1000 (používají se pouze na území bývalého Sovětského svazu) a také celkového stavu sovětské společnosti.

27. 4. 1986 zasáhly rozptýlené radioaktivní látky území naší republiky.

15. 12. 2000 byl provoz černobylské elektrárny definitivně zastaven.

Zpracováno podle informačních materiálů společnosti ČEZ.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Z práce obecního zastupitelstva Up: O historii obce a Previous: Historie kladenských hutí
2006-10-06