next up previous
Next: About this document ... Up: CHYN2_01 Previous: Blahopřání

Inzerce

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy na začátku nového ročního období. Vydává Ondřej Jelínek - Nakladatelství Hledající, 1. máje 79, Chýně, 253 01 Hostivice, IČO: 12609587, tel.: 0311/679795, e-mail: noviny@hledajici.cz, fax: 02/7174 1615. Toto číslo připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni 21. 6. 2001 nákladem 230 ks.Pohlednice z 30. let minulého století (článek na str. 2).

Martin Bělka, MŠ Chýně

Michalka Neoralová, MŠ Chýně

Zdenička Palffyová, MŠ Chýně

David Fous, MŠ Chýně

Rok 1920 - na dvoře statku Premonstrátů (dnes Pivovarský dvůr) - cvičenky sokola.
Horní řada: Mendlová, Jindřiška Horáková, Bětka Chalupová, ?, Staňková, Marie Horáková.
Prostřední řada: Staňková, Leflerová, ?, paní cvičitelka, Marie Himlová, Rajtorová, Slabochová.
Spodní řada: Tonička Himlová, Vlasta Houšková, Marie Chalupová, Vlasta Valtrová (pí. Pátková),
Marie Fingerhutová, Helena Prášková, Petrželková.
Cvičenky (žákyně) mají na hlavách červené filcové čepičky.

Loni vylezl Venda Jungmann na 26 bedýnek (na fotografii mu k pádu scházejí ještě tři)2006-10-06