next up previous
Next: Blahopřání Up: Krátké zprávy Previous: Betonárka v Chýni

O.p.s.

Obecně prospěšná společnost Strahovský rybník, která má v nájmu obecní rybník i s přilehlými plochami a rybníček ve středu obce, vysadila v loňském roce do Strahovského rybníka rybí obsádku - kapry, candáty, líny, úhoře, bílé ryby. Náklady na zarybnění činily skoro 57 tisíc korun.

Od účastníků regulačního odlovu byla formou peněžních darů vybrána suma 64 500 Kč.

V roce 2000 bylo odpracováno 892 brigádnických hodin, a to zejména na úpravě břehů, výsadbě stromů, opravě koryta přítoku, na úpravě sádkových rybníčků a při sekání trávy.

Další aktivita společnosti bude zaměřena na dovybudování hrází, výsadbu zeleně, sekání trávy, úklid a čištění areálu, zajištění rybí obsádky a vytváření dobrých podmínek pro život ohrožených živočichů. Touto činností chce společnost obnovit a dotvořit přírodní areál a poskytnout zájemcům o sportovní rybolov za stanovených podmínek možnost vyžití při regulačním odlovu.

Ondřej Jelínek2006-10-06