next up previous
Next: O.p.s. Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy

Betonárka v Chýni

V květnu 2000 koupila firma Berger Beton, s.r.o., od obce pozemek na výstavbu betonárky. Jedná se o parcelu, která sousedí s čistírnou odpadních vod a je ohraničena silnicemi na Chrášťany a Hostivici. Pozemek lemují vzrostlé topoly.

Betonárka se bude skládat z hvězdicového zásobníku kameniva, dvacetimetrových sil na cement a správní budovy. Podobná stavba stála do nedávna u metra Zličín.

Přestože se bude jednat o tzv. mobilní dočasnou betonárku, bude v provozu asi 15 let. Termín zahájení výstavby zatím není přesně určen a mimo jiné závisí i na poptávce po betonu v okolí Chýně. V současné době se uvažuje o zahájení provozu v roce 2002.

Vliv stavby na životní prostředí posuzovala zpráva EIA, která má rovných 120 stran a je uložena na OÚ. Mimo jiné byla posuzována prašnost, hlučnost, čerpání a likvidace vody, dopravní zatížení, a dokonce i takové detaily jako je odstín barvy, kterou budou natřena sila. Tato zpráva dala v roce 1999 betonárce zelenou.

Dle dokumentu EIA má betonárka v jednosměnném provozu vyrobit (v průměru) 140 m$^{3}$ betonu denně, což obnáší zhruba 27 mixů a 8 nákladních aut. Veškerá doprava by měla být vedena mimo naši obec, v porovnání s okolím na tom budeme zřejmě docela dobře. Plný výkon betonárky je však víc jak dvojnásobný (350 m$^{3}$), a tak nás možná čekají dny, kdy to bude kolem Chýně jen hučet.

Dopravu betonu bude firma zajišťovat vlastními mixy a bude mít k dispozici i pumpu na beton. Místní stavebníci jistě ocení možnost zakoupit beton i v menším množství a odvézt si ho třeba na multikáře, v prodeji by měl být i písek a štěrk. Při otevření betonárky vzniknou i nová pracovní místa přibližně pro šest lidí (vedoucí a pět řidičů).

Firma Berger Beton, s.r.o., Plzeň je odnoží německé společnosti Berger Beton, GmbH, Pasov, která podniká v oblasti betonového zboží, a to nejen v Německu a v Čechách, ale například i v Polsku. Chýňská betonárka tedy rozhodně nebude nějakým experimentem začínající firmy. V Čechách společnost Berger již provozuje betonárky například v Karlových Varech, Písku a u Plzně.

Rozhodně nejsem zastáncem výstavby betonárky v naší obci, musím ale uznat, že na mne firma Berger udělala vcelku dobrý dojem. Mimo jiné i tím, že se její zástupce se mnou osobně sešel a ochotně mě o plánované výstavbě informoval.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: O.p.s. Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy
2006-10-06