next up previous
Next: Krátké zprávy Up: Napište nám ... Previous: Korsika - perla Středomoří

Stavba tělocvičny

V informacích obecního zastupitelstva za únor až duben 2001 jste se mohli dočíst, že se obecní zastupitelstvo rozhodlo zahájit svépomocí výstavbu tělocvičny.

Obecní zastupitelstvo se nemůže rozhodnout, musí schválit, to znamená o věci hlasovat na veřejném zasedání. Prozatím obecní zastupitelstvo pouze pověřilo vedení místního Sokola, aby se obrátilo na zdejší firmy (Plzeňský Prazdroj, Pivovarský dvůr, OK Trans a Agrosa) a požádalo je o finanční přispění. K dnešnímu dni (11.6.) se písemně vyjádřil pouze OK Trans, který přislíbil zaplatit materiál v hodnotě 50 000 Kč. Rozpočet na celou stavbu je 14 000 000 Kč!

Dále je v informacích tvrzeno, že se stavba musí zahájit, aby nepropadlo stavební povolení, které již bylo dvakrát prodlouženo.

Stavební povolení by mohlo ztratit platnost v případě, že by stavba nebyla zahájena do dvou let od vydání povolení. To v tomto případě nehrozí, protože stavební povolení bylo vydáno na stavbu Obecní úřad a tělocvična, takže stavbou obecního úřadu byla stavba zahájena.

Jediné, co je třeba prodlužovat, je lhůta dokončení stavby. O to je třeba žádat stavební úřad každý rok, obec to stojí 300 Kč a lhůtu je možno prodlužovat neomezeně. V našem případě k tomu došlo již dvakrát.

Upřímně bych si přála, aby měla Chýně konečně tělocvičnu, kam by mohli chodit cvičit nejen žáčci ze školy, ale i všichni, kdo mají o cvičení zájem. Ale za situace, kdy obec dostává tak málo peněz, že má stěží na nejnutnější výdaje (provoz školy, školky, platy zaměstnanců a podobně) se musím ptát: je zodpovědné začínat svépomocí stavbu za 14 000 000 Kč, když ani nevíme, kdy a zda vůbec ji budeme schopni dokončit? Světla Truksová


next up previous
Next: Krátké zprávy Up: Napište nám ... Previous: Korsika - perla Středomoří
2006-10-06