next up previous
Next: Stavba tělocvičny Up: Napište nám ... Previous: Život v Chýni

Korsika - perla Středomoří

Při opuštění Itálie trajektem, téměř po čtyřhodinové plavbě, doplujeme přímo do přístavního města Bastie, hlavního města severní Korsiky, s krásnými kostely a bývalým palácem janovských guvernérů.

Průjezdem napříč ostrovem se dostaneme do jižní Korsiky s hlavním městem Ajaccio. Bohužel i tato země, která je pod správou Francie, je rozdělena na dva správní celky se dvěma hlavními městy.

Ajaccio se dostalo do povědomí kulturní Evropy tím, že je rodištěm Napoleona Bonaparta, jeho kult je na ostrově stále živý. Při prohlídce Ajaccia nelze však opominout ani katedrálu, muzeum Fesch s uměleckohistorickými sbírkami, citadelu, přístav, překrásný záliv Golfe d'Ajaccio, rybí trh a radnici s portréty členů Napoleonovy rodiny.

Kus od Ajaccia stojí za shlédnutí mys Parata se žulovými skalními útesy, na kterých vévodí janovská obranná věž z dob, kdy ostrov byl pod správou Itálie. Od věže je pěkný výhled na ostrovy Iles Sanguinaires.

Po pobřeží je možno se dostat k Sagonskému zálivu, kterému dominantu tvoří opět janovská věž. Městečko Cargese je malebně umístěno nad mořem se starobylým řeckokatolickým kostelem. Zde žili a dosud žijí potomci Řeků, kteří utíkali před nadvládou Turků. Pokud projedeme několika průsmyky, dostaneme se přímo do skalních útvarů Les Calanche, které jsou z narůžovělé žuly a tyčí se odvážně nad mořem.

Průjezdem do vnitrozemí míjíme městečko Petreto-Bicchisano, průsmyk St. Eustache, Aullene a opět průsmykem Bavella je možno dojet až do Sartene, kamenného města na návrší s idylickými úzkými uličkami.

Ze Sartene vede cesta již k pobřeží až do nejjižnějšího města Korsiky - Bonifacia. Bonifacio působí velkolepě s vysokými skalními útesy, hlubokým zálivem s přístavem, kostely, citadelou - pevností s kasárnami, postavenou Francouzi. Při dobré viditelnosti je možno již spatřit na obzoru i břehy Sardinie.

Při zpáteční cestě, opět vnitrozemím, musíme určitě navštívit Corte, staré město s pevností, které bylo v 18. století střediskem korsického odboje. Zcela určitě nemůže zůstat nepřehlédnuta Calacuccia, horská ves, pod nejvyšší horou Korsiky Monte Cinto. Cesta vede dále na sever až do výchozího přístavu a města Bastie a pak opět trajektem do Itálie.

Co ještě závěrem říci o této překrásné zemi a jejím hrdém lidu, který nesmírně miluje život a myslí i na věci poslední, čehož důkazem jsou kamenné hrobky, přímo jako umělecká díla ve tvaru kapliček.

Počasí je zde převážně slunečné a suché, ale někdy v okamžení se zatáhne obloha a prudké lijáky s hektolitry vody promění města i přírodu v jeden mohutný potok, a pak opět přijde krásné počasí.

Prožít zde v létě dovolenou může každý milovník jak horské turistiky, tak i cykloturistiky v zalesněném a hornatém vnitrozemí, tak i zájemce o vodní sporty, neboť na jezerech i na moři je nesčetně příležitostí.

Mohu jenom vřele doporučit tento čarokrásný ostrov s rozeklanými skalami a vysokými horami se zasněženými vrcholky, blankytně modrou oblohou a nekonečným mořem, ale o tom se můžete přesvědčit sami.

Jana Brichtová


next up previous
Next: Stavba tělocvičny Up: Napište nám ... Previous: Život v Chýni
2006-10-06