next up previous
Next: Korsika - perla Středomoří Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...

Život v Chýni

Opět tradiční máje se líbily, myslím i všem těm, co se zúčastnili. Zaslouží pochvalu mládež v Chýni za to, že to pěkně zatančila, a za to dát se dohromady, myslím, že to není zas tak lehké. Shánění krojů, po případě jejich opravení, které ochotně udělala Dana Hůlková. Zajištění všeho kolem - břízek, jejich ozdobení, májky, jejího postavení, kde pomůžou vždy ti zkušenější.

Je to prostě fajn, že se již po dlouhá léta tyhle Staročeské máje udržují, a doufejme, že v dalších letech se bude dařit této hezké akci. Mnoha lidem, co zde projíždějí, to zas tak moc neříká, ptají se, co to vlastně máme a proč.

Víte, v té naší obci odedávna vždy byli šikovní lidé, řekněme už od roku 1920 bylo zde ochotnické divadlo. Právě i ty máje a ještě dožínkové slavnosti při zakončení sklizně obilí, kdy se už tenkrát tančila beseda. To se netančilo na nynějším hřišti, kde byla obecní louka uprostřed s potokem, ale na dvoře u Krhounů, dříve u Jahodů.

Sokol, to je též tradice v Chýni cvičení, cvičilo se 2x v týdnu ženy, 2x v týdnu muži od nejmenších po nejstarší. Bylo těch cvičenců vždy dostatek. Nácvik na slet, představte si, že jedno takové představení veřejného cvičení se uskutečnilo u Fingerhutů na dvoře.

Nácviků na sokolský slet a později spartakiády se cvičenců z Chýně (to si pište, že i na Strahově) zúčastnil velký počet. Cvičilo se i tančilo v bývalé hospodě u Chaloupků (v nynějším Autroniku). Tam též byl poslední maškarní ples Sokola v roce 1949. V dalších letech se tam jen cvičilo. Tělovýchova Sokol chce díky několika nadšencům, kteří se stále starají o její chod a o to, aby děti sportovaly, umožnit cvičení ve škole, jak jsem slyšela na valné hromadě, je ale třeba k tomu dalších několika dobrovolníků, cvičitelů.

Tradice ochotnického divadla byla znovu obnovena v letech 1962, kdy byl založen divadelní soubor, tentokrát byl velice úspěšný. Zúčastňoval se soutěží a také hrál v okolních vesnicích. Největší hra Kratochvílná historie, které se zúčastnilo 32 místních lidí mladých i starších.

Vzpomíná se na všeliké věci, co se v naší obci udělalo. V dnešní době nejsou k lecčemu podmínky a prostory. Čas je uspěchaný a u mnohých i pracovně vytížený. Je to škoda, lidé zapomenou zpívat a tancovat, myslím, že to lidem chybí, to, aby se sešli, pobavili, poznali se navzájem, nezapomínali na to, že zde vedle sebe v Chýni žijí.

Magda Svobodová


next up previous
Next: Korsika - perla Středomoří Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...
2006-10-06