next up previous
Next: Historie kladenských hutí Up: O historii obce a Previous: O historii obce a

Rok 1781 - 1848

Katastrální rozloha obce Chýně byla v té době 499,68 ha. Rybník Bašta byl roku 1840 dočasně vypuštěn. Kolem roku 1810 byl trvale zrušen starý chýňský rybník a byl přeměněn v panské pole. Dvůr obhospodařoval 145,57 ha zemědělské půdy ve vlastní režii. Byly zaváděny nové plodiny, zejména brambory, jetel, hrách, vikev, v malém množství jarní žito, řepka, čočka, směska, cukrovka, vojtěška. Hnojilo se chlévskou mrvou, u dvora se oralo ruchadlem, poddaní používali jednoduchého pluhu s radlicí, krajidlem a ploužňaty. Vláčelo se malými lehkými branami, při polních pracech se používalo koňských potahů. Na horších půdách se zakládaly ovocné sady a jako vedlejší plodiny brambory a zelenina.

Roku 1775 měla Chýně 30 domů a v roce 1848 již 50 domů, obyvatel bylo 429.

Přetištěno z publikace Hospodářský a sociální vývoj obce Chýně. Vědecká práce zemědělského muzea. Autor Jaroslava Střesková, dipl. historička.2006-10-06