next up previous
Next: Atletické závody Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Výsledky ze závodů 11.

Sportovní činnost TJ Sokol Chýně

Letošní sportovní sezonu jsme zahájili 31. 3. účastí na okresním přeboru Základy akrobacie pro každého v tělocvičně Sokola Hostivice v sestavě Jiří Bělka, Martin Petrach, Jára Jaroš, Lukáš Čížek, Patrik Kučera a Pepa Mach. Soutěžilo se ve dvou disciplínách - přeskok přes švihadlo a překážková dráha na čas a provedení (běh po lavičce na žebřiny, válení sudů, šplhadlo, prolézání branek, přeskoky laviček, přeskok kozy s pomocí kruhů, kotouly, slalom mezi kužely atd.). Na těchto závodech jsme byli velice úspěšní se ziskem dvou 1. míst, jednoho 2. místa a dvou 3. míst.

Po těchto závodech jsme zahájili přípravu secvičení sestavy na tělovýchovnou akademii 21. 4. opět v tělocvičně Sokola Hostivice. Vystoupení našich cvičenců v sestavě s florbalovým náčiním i celá akademie měly velký divácký úspěch.

Nyní pokračujeme s pravidelným cvičením každý pátek v tělocvičně Sokola Hostivice a připravujeme se na okresní atletické závody, které se konají 19. 5. v Praze na stadionu Na Kotlářce.

Josef Mach2006-10-06