next up previous
Next: Letošní máje Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Kultura, sport, společenské akce

Zápis ze třetího čarodějnického sletu v Chýni

Letošní slet se nám opravdu vydařil. Čarodějnice a čarodějové se dostavili v hojném počtu a patřičně přioděni. V čarodějnických radovánkách, například v hodu koštětem na cíl, do dálky, v běhu na krátké trati po předchozím zatočení se okolo tyče, ve strefování se do pytle se zavázanýma očima a podobných kouscích, si vedli velice zdatně. Ani závěrečný pochod strašidelnou krajinou osvícenou pouze měsícem je nevyvedl z míry.

Počasí nám letos přálo, a tak mohla hranice řádně hořet a buřtíky měly tím pádem tu správnou čarodějnickou barvu (černou).

Už teď se těšíme na příští rok, až se opět slétneme a oslavíme si tu naši noc.

Ať nám košťata dobře létají!vrchní čarodějnice Truksová

zastupující čarodějnice Fousová2006-10-06